De informatie op deze website wordt aangeboden als een service aan bedrijven en individuen die goederen en diensten zoeken. De consument wordt aangemoedigd om een ​​bepaald bedrijf te onderzoeken om er zeker van te zijn dat de producten en / of diensten naar tevredenheid zijn. Door gebruik te maken van de informatie die op deze site wordt vermeld, stemt de gebruiker ermee in de beheerder van deze pagina, de IHT-website en elke bedrijfsafdeling te vrijwaren van alle gevolgen die kunnen voortvloeien uit het gebruik ervan.

Bepaalde dankbetuigingen: Als u een product of dienst van IHT koopt, is de Koper een gecertificeerde of bevoegde gezondheidswerker, een niet-leek, in alle rechtsgebieden waar de Koper zaken doet of werkt onder begeleiding van een gecertificeerde of bevoegde gezondheidswerker en stemt ermee in om een ​​van de IHT-systeemapparaten en alle andere door Koper bij IHT gekochte Apparatuur te bedienen binnen de grenzen van de licentie van de Koper en de wetten van de woonstaat waarvoor een licentie vereist is. De koper is zich ervan bewust dat het doel van elk van de IHT-systeemapparaten is om te testen en niet om te worden gebruikt voor het diagnosticeren, behandelen of genezen van gezondheidsproblemen of ziekten. De Koper erkent verder dat het leren gebruiken van de apparatuur de verantwoordelijkheid is van de Koper en dat IHT niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor het onvermogen van de Koper om de apparatuur te gebruiken. IHT kan alleen aankopen in de webwinkel voltooien voor IHT-klanten met een huidig ​​abonnement met een goede reputatie. Alle andere zijn verboden en worden onmiddellijk terugbetaald.

Restitutie- en retourbeleid: IHT heeft een strikte no return, no refund, no exchanges policy. Eventuele garantiekwesties worden afgehandeld binnen de voorwaarden vermeld op de huidige overeenkomst van de klant.

Alle informatie en pagina's op de IHT-website bevatten auteursrechtelijk beschermd materiaal. Niets mag worden gereproduceerd met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van IHT, behalve voor persoonlijk gebruik. Elke reproductie op welke manier dan ook (print, radio, elektronisch of anderszins) zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de IHT-website is strikt verboden.

IHT-website behoudt zich het recht voor om materiaal dat door onze lezers is bijgedragen opnieuw te publiceren. Door een bericht te plaatsen via e-mail, bulletinboard of andere inzending, verleent de abonnee uitdrukkelijk het recht op IHT-website om het bericht opnieuw te publiceren of te verkopen als onderdeel van een bewerkte compilatie. IHT-website heeft een niet-exclusieve wereldwijde licentie voor het publiceren van de inhoud die is ingediend door gebruikers en medewerkers op de IHT-website.

Aangezien er vele duizenden mogelijke bronnen zijn verspreid over het internet, is het voor ons op de IHT-website onmogelijk om te weten of een bericht een inbreuk op het auteursrecht vertegenwoordigt. Vergeet niet dat u verantwoordelijk bent voor het materiaal dat u op de IHT-website indient, inclusief smaak, betrouwbaarheid, originaliteit en copyright. Auteur (s) kunnen wettelijk aansprakelijk worden gehouden voor laster of inbreuk op de privacy, evenals voor schade die voortvloeit uit acties die voortvloeien uit materiaal dat door u is ingediend en door de IHT-website is gepost. U bent ervoor verantwoordelijk dat uw bericht of bericht geen bestaande auteursrechten schendt.

De informatie op deze site is bedoeld om informatie en hulp te bieden bij het helpen van bezoekers. De IHT-website en zijn personeel zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade die een bezoeker van deze site lijdt doordat de bezoeker vertrouwt op de informatie op de IHT-website, de directory met producten / diensten, artikelen, aangesloten bedrijven en websites.

Bepaalde namen, logo's en / of uitdrukkingen op deze pagina's kunnen handelsmerken zijn van de IHT-website of haar klanten. De handelsmerken en servicemerken van IHT-producten en -diensten en andere marketinguitdrukkingen op deze website zijn het exclusieve eigendom van IHT. Gehele of gedeeltelijke reproductie is ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van IHT.